Penerangan Sistem


Sistem e-Data PCB disediakan untuk kegunaan majikan menyemak format dan memuat naik fail teks CP39 secara dalam talian (online). Penggunaan sistem ini dapat membantu majikan menghantar data yang menepati spesifikasi yang ditetapkan.

Pengguna perlu mendaftar terlebih dahulu sebelum menggunakan sistem. Sila Sila semak emel dan klik link yang diberikan untuk mengaktifkan akaun setelah mendaftar

Perhatian: Sistem hanya menyimpan data dengan keputusan ujian validasi LULUS dan telah dibuat pengesahan penghantaran data PCB/CP38.

Pembayaran FPX


Pengguna e-Data PCB boleh memilih membuat bayaran online menggunakan perkhidmatan FPX atau kaunter bayaran LHDNM di Jalan Duta, KL, Kuching dan Kota Kinabalu.

Senarai Bank yang terlibat menawarkan perkhidmatan tersebut ialah :

• Am Bank   • Public Bank  • Hong Leong Bank 
• CIMB Bank  • Bank Islam  • RHB Bank 
• Maybank2e/Maybank2U  

 Tarikh terima bayaran adalah tarikh bayaran dibuat melalui FPX.

 Slip pengesahan bank merupakan resit pembayaran oleh majikan.

 Bilangan Majikan Aktif : 17232  Pengguna Online : 1  Bilangan Pelawat Dari Jan, 2010 : 1079759