Makluman


Untuk makluman, Sistem e-PCB Plus akan menggantikan sistem PCB sediada (e-PCB / e-CP39 / e- Data PCB) dalam satu platform. Sistem baharu ini boleh diakses melalui Portal Mytax dengan menggunakan Nombor Pendaftaran Cukai (TIN) daripada ID MyTAX pengguna. Tarikh sebenar penggunaan sistem baharu ini akan dimaklumkan kemudian kepada majikan. Majikan perlu memastikan individu yang diberi kuasa berkaitan kiraan, bayaran & penghantaran data PCB telah mempunyai ID MyTAX. Majikan juga perlu memastikan maklumat data pekerja ( nama / TIN / no. pengenalan) adalah betul dan teratur bagi membolehkan PCB pekerja diproses apabila menggunakan sistem baharu. Pendaftaran dan semakan TIN / ID MyTAX boleh dibuat melalui perkhidmatan e-Daftar di portal MyTAX atau dengan menghubungi pejabat LHDNM yang berdekatan.

Penerangan Sistem


Sistem e-Data PCB disediakan untuk kegunaan majikan menyemak format dan memuat naik fail teks CP39 secara dalam talian (online). Penggunaan sistem ini dapat membantu majikan menghantar data yang menepati spesifikasi yang ditetapkan.

Pengguna perlu mendaftar terlebih dahulu sebelum menggunakan sistem. Sila semak emel dan klik link yang diberikan untuk mengaktifkan akaun setelah mendaftar

Perhatian: Sistem hanya menyimpan data dengan keputusan ujian validasi LULUS dan telah dibuat pengesahan penghantaran data PCB/CP38.

Pembayaran FPX


Pengguna e-Data PCB boleh memilih membuat bayaran online menggunakan perkhidmatan FPX atau di bank terpilih.

 Tarikh terima bayaran adalah tarikh bayaran dibuat melalui FPX.

 Slip pengesahan bank merupakan resit pembayaran oleh majikan.