Makluman


Mohon pihak majikan untuk menyelesaikan semua bayaran PCB tertunggak bagi tahun 2022 sebelum atau pada 15hb Januari 2023 bagi mengelak daripada sebarang masalah.

Penerangan Sistem


Sistem e-Data PCB disediakan untuk kegunaan majikan menyemak format dan memuat naik fail teks CP39 secara dalam talian (online). Penggunaan sistem ini dapat membantu majikan menghantar data yang menepati spesifikasi yang ditetapkan.

Pengguna perlu mendaftar terlebih dahulu sebelum menggunakan sistem. Sila semak emel dan klik link yang diberikan untuk mengaktifkan akaun setelah mendaftar

Perhatian: Sistem hanya menyimpan data dengan keputusan ujian validasi LULUS dan telah dibuat pengesahan penghantaran data PCB/CP38.

Pembayaran FPX


Pengguna e-Data PCB boleh memilih membuat bayaran online menggunakan perkhidmatan FPX atau di bank terpilih.

 Tarikh terima bayaran adalah tarikh bayaran dibuat melalui FPX.

 Slip pengesahan bank merupakan resit pembayaran oleh majikan.